Kontroly evropských dotací loni stanovily korekce za víc než 700 milionů korun

Kontroly peněz poskytnutých z evropských strukturálních a investičních fondů loni odhalily 1043 nedostatků zejména v oblasti účetnictví a určily korekce za 702,4 milionu korun. Prověřeny byly dotace za 38,57 miliardy korun, nesrovnalosti tak představovaly 1,82 procenta z kontrolovaných peněz. Vyplývá to ze Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2022, kterou ve středu projednala vláda.

V roce 2021 představovaly korekce 0,7 procenta z prověřených peněz. „Na nárůstu podílu výše korekcí vůči výši zkontrolovaných prostředků oproti předcházejícímu roku se značně podílela vysoká hodnota nesrovnalostí identifikovaných ministerstvem dopravy u projektů v rámci Operačního programu Doprava,“ uvedlo ve zprávě ministerstvo financí. Případy nesrovnalostí v řádech desítek milionů korun kontroly odhalily také u Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a u Integrovaného regionálního operačního programu.

Samotné ministerstvo financí jako auditní orgán zkontrolovalo 18,6 miliardy korun a našlo nedostatky za 54,6 milionu Kč. Největší chybovost 3,43 procenta zjistilo u programu přeshraniční spolupráce Interreg Česko-Polsko, následoval Operační program Životní prostředí s 3,16 procenta a Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s 2,18 procenta.